SCHOONHEID, STATEMENT, HOOP & PROTEST;

Mascha de Lange (1967) is een kunstenaar geboren in Franeker en sinds 1993 woonachtig in Kootstertille het noorden van Nederland. Opgeleid als modevormgever aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Groningen en afgestudeerd in 1994. Daarna volgde zij verschillende opleidingen op het gebied van fotografie & taxidermie. Van kleins af aan gefasineerd door beeld, dus was fotografie voor haar een logisch vervolg. Ze is een verzamelaar van o.a schelpen, botten, zaaddozen enz. en heeft haar eigen "Wunderkammer" daarnaast is ze een fanatieke tuinierder.


Al haar werk is sterk beïnvloed door haar interesse in Darwin, kunst & geschiedenis, rariteitenkabinetten, stillevens en andere uitvoeringen van de mens om de natuurlijke wereld in te delen, te begrijpen en te beheersen. “Het is de schoonheid & magie van de natuur die Mascha in alle facetten blijft inspireren zowel levend als dood.”


Als mens, maken we deel uit van de natuur. Echter hebben we ons in de loop der geschiedenis meer en meer ontvreemd van de natuur. Met onze ontwikkelingen hebben we ons boven de natuurwetten gesteld. We hebben ons tot beschermer opgeworpen, en wanen ons onsterfelijk, laten met onze ideeën, regels en wetten, de gaven van Moeder Natuur voor ons werken.


Tegelijkertijd zijn wij als mens de grootste vernietiger van dat zelfde natuurschoon. Een wrange en wrede waarheid, die het belang van nadruk op schoonheid alleen maar dramatisch onderstreept. Mascha haar stillevens zijn niet alleen mooie plaatjes maar foto's met een verhaal (statement) waarbij ze de schoonheid van de natuur onderstreept en de zorg uitspreekt over hoe wij als mensen met de natuur en de dieren omgaan.


De afgelopen jaren heeft ze zich voornamelijk geconcentreerd op het fotograferen van stillevens die zich richten op de ingewikkelde relatie tussen de mens, dier en de natuur. En onderzoekt daarbij het verband tussen bestaan, verval en het verlies.


"Beeld zegt meer dan 1000 woorden" Mascha hoopt met haar werk een bijdrage te leveren om mensen meer bewust te maken en daarnaast te inspireren, en daarbij hopelijk het tij iets te kunnen keren!


Mascha is lid van FRIA;  Beroepsvereninging van Beeldende Kunstenaars in Friesland 

Kijk voor haar huisdierenfotografie op www.inspirationofpets.nl